علت مهاجرت آريايي ها به ايران زمين

307
وزارت نیرو 417 دنبال‌ کننده
307 بازدید
اشتراک گذاری
علت مهاجرت آريايي به بين النهرين و ايران زمين براي يافتن آب بود و وجود سازه هاي ابي بيانگر آن است که ايرانيان از ديرباز به مديريت منابع آبي توجه ويژه داشته اند ...
وزارت نیرو 417 دنبال کننده
pixel