کاربرد روش ضرائب در محاسبه بار برف، باد، زلزله و محاسبه جابجایی هدف

158
این فیلم بخشی از دوره جامع آنلاین طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. برای ثبت نام و دریافت فیلم دوره به سایت طراح حرفه‌ای ساختمان مراجعه بفرمایید (www.PBD.ir)
pixel