داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

پیوند استخوان برای ایمپلنت دندان

623
در کاشت ایمپلنت موارد متعددی از نقص های استخوان فک وجود دارد که با روش های معمول نمی توان بازسازی فک را انجام داد و ایمپلنت را گذاشت. که نیاز به بازسازی های وسیع تر است و چون منابع استخوانی داخل دهانی برای انجام پیوند استخوان کافی نیست، یکی از منابع مناسب پیوند خارج دهانی جهت بازسازی فک، برداشتن استخوان از ناحیه لگن بیمار می باشد.که قطعات استخوان کورتیکال و اسفنجی از لگن سمت راست برداشته شده و توسط میکروپلیت به ناحیه قدام فک بالا فیکس شد. که بعدا پلیت خارج و ایمپلنت در ناحیه بی دندان کاشته خواهد شد.
pixel