قرائتی / بیست و چهارم رمضان، فقر زدایی در اسلام، 29 اردیبشهت 98

294
موضوع: فقر زدایی در اسلام عناوين: 1- فقر زدایی، از مشترکات همه ادیان الهی 2- انفاق، عامل آمرزش گناهان 3- وقف، خیررسانی ماندگار 4- انفاق، به دور از نام و عنوان 5- اعتدال در انفاق 6- انفاق علنی و مخفی 7- انفاق، عامل پاکسازی بخل و حرص https://www.instagram.com/mohsen.gharaati/ https://www.gharaati.ir
محسن قرائتی 3.5 هزار دنبال کننده
pixel