اعجاز بیانی قرآن – آرایه های ادبی

18
موضوع: اعجاز بیانی قرآن – آرایه های ادبی ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدی تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
pixel