فیلم انتظار مکالمه مربوط به صحت پشت خطی سردار جعفری

1,809
فیلم تفاوت اندروید 5 و اندروید 6 در سامسونگ در روشن شدن انتظار مکالمه. در ای فیلم می بینیم که در اندروید 6.0.1 اگر مکالمه در جریان باشد و کسی تماس بگیرد و پشت خط بماند صفحه روشن نمی شود ولی در اندروید 5.1.1 اگر مکالمه در جریان باشد و کسی تماس بگیرد و پشت خط بماند صفحه روشن می شود و اطلاع می دهد. پس تفاوت در اندروید است
jason 0 دنبال کننده
pixel