فیزیک 2- میدان الکتریکی:میدان الکتریکی یک نیم حلقه باردار

1,300
آموزش فیزیک 370 دنبال‌ کننده
محاسبه یک کمان نیم دایره باردار در مرکز انحنای آن
آموزش فیزیک 370 دنبال کننده
pixel