طوطی‌ماهی سیاه: Scarus niger

399
طوطی‌ماهی سیاه (Scarus niger)، از طوطی‌ماهیان فهرست شده در آبهای جنوبی ایران است. این ماهی جلبک‌خوار بوده و حداکثر تا عمق 20 متری دیده می‌شود و طول آن به 40 سانتیمتر می‌رسد. هم ارزش صید تجاری و هم ارزش آکواریومی دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Scarus-niger.html
pixel