مراتب اخلاق، کاربردها و نظرگااه دین، دکتر الهی منش

29
در این قسمت به سؤالات از جامعه دینی پرداخته می شود، که چرا دین اخلاق محور اسلام، جامعه اسلامی را آنطور که شایسته است، اخلاقی نشان نمی دهد.
Moballeq_media 234 دنبال کننده
pixel