آموزش متغییر کیفی و کمی در ریاضی دهم انسانی فصل چهارم از علی هاشمی

1,046
علی هاشمی
علی هاشمی 1.2 هزاردنبال‌ کننده

در این ویدیو آموزش ریاضی دهم انسانی فصل چهارم ،علم آمار ، انواع متغیر ها ، میانگین و میانه و نما و مد،واریانس و انحراف معیار فصل چهارم کتاب ریاضی دهم انسانی از علی هاشمی را تماشا کنید. دانلود مجموعه کامل ویدیوهای تدریس ریاضی دهم انسانی فصل چهارم کار با داده های آماری در سایت خانه ریاضی به آدرس www.alihashemi-math.com

علی هاشمی
علی هاشمی 1.2 هزار دنبال کننده