آني آزما خدمات نمونه گيري در منزل

46

سامانه آزمايشگاه آنــــي آزمــــا ***عبور از فاصله خانه تا آزمايشگاه با آني آزما*** نحوه روند كار : "نمونه گيري در محل دلخواه شما " نمونه گيران آزمايشگاه پس از ثبت درخواست شما از طريق تماس تلفني ، يا از طريق سايت به محل مورد نظر امده پس از بررسي نسخه نمونه گيري انجام داده و به آزمايشگاه منتخب شما مي برد رساندن جواب آزمايش به دست شما وظيفه ي ماست تلفن تماس ٠٢١٧٧٧١٨٦٥٤ آدرس سايت www.Anyazma.com

u_6124298
u_6124298 0 دنبال کننده