آموزش ویجت های پایه المنتور

347
آموزش ویجت ها و ابزار های پایه (basick widgets) افزونه المنتور _ معرفی کاربرد ابزار های پایه و آشنایی با شیوه استفاده ابزار ها در طراحی صفحات . مشاهده کامل آموزش ها در وب سایت ایران المنتور : www,iranelementor.com
pixel