چرا چاق شدیم با دوبله فارسی - قسمت 2

776

...... دانلود نسخه کامل و با کیفیت فقط در www.MNDL.ir ....... در این برنامه «جک پرتی» به دنبال کسانی است که در قبال انقلاب در عادات غذایی ما مسوول هستند. او می خواهد دریابد که چه گونه تصمیم هایی که چهل سال پیش در آمریکا گرفته شد، عادات غذایی ما را تغییر داد.