جلسه اول کلاس آموزش مداحی - بخش پنجم

2,241

مباحثی که در این بخش استاد رضا یعقوبیان به مداحان و هنرآموزان تدریس می کنند: آشنایی با مقاتل معتبر در مداحی آشنایی با جغرافیای جهان اسلام آشنایی با فصاحت و بلاغت در مداحی