نانو ماسک جلبک دریایی/پارک علم و فناوری هرمزگان

676
676 بازدید
اشتراک گذاری
نانو ماسک جلیک دریایی تولید یکی از واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان است. شما می توانید برای ثبت ایده های خود و حمایت به پارک علم و فناوری هرمزگان مراجعه کنید. 07633334016
pixel