نحوه مقابله پری بیوتیک با باکتری های بیماری زا

87
ویدئو آموزشی نحوه مقابله پری بیوتیک با باکتری های بیماری زا در روده. ترجمه و دوبله توسط گروه علمی مرکز خدمات مشاوره فنی دام و طیور کایر ایرانی، اسفند ۱۳۹۸ نشانی دفتر کار: گنبد کاووس، کوی جهاد 01733361578 www.kayarirani.ir #مخمر #پریبیوتیک #روده #دام #طیور #کایر #ایرانی @kayerirani
pixel