شعر طنز زن ذلیلان !

2,256
آقای سعید سلیمان پور ارومی در تاریخ 25 شهریور 87 در محضر رهبر انقلاب شعر طنز زن ذلیلان را قرائت می کند... الهی! به مردان در خانه ات / به آن زن ذلیلان فرزانه ات / به آنان که با امر "روحی فداک" / نشینند و سبزی نمایند پاک / به آن گرد گیران ایام عید/ وانت بار خانم به وقت خرید / به آن شیرمردان با پیشبند / که در شستن ظرف به تاب و تبند... به آنانکه از بیـــــــخ و بن زی ذیند شب و روز با امــــــر زن می زیند به آنانکه مرعــــــــــوب مادر زنند ز اخلاق نیکـــــــــوش دم می زنند
زن ها فرشته اند 2
%78
کارگردان: آرش معیریان مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
زن ها فرشته اند 2
pixel