تار نوازی: قطعه راز و نیاز، آلبوم بیداد استاد پرویز مشکاتیان، مصطفی غریبی

635
قطعه رازو نیاز، آلبوم بیداد از استاد پرویز مشکاتیان، نوازنده مصطفی غریبی ــــــــــــــــــــــــــ اینستاگرام:www.instagram.com/mostafa_gharibii شماره تماس: 09364759871
pixel