آیا اسلام با زور و شمشیر گسترش یافت ؟ احمد دیدات

452
452 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پاسخ احمد دیدات که آیا اسلام با زور و شمشیر در دنیا گسترش پیدا کرد ؟