نمایی از طبیعت زیبای بهاری بکری بالا- خانیک

125

بکری بالا دومین قنات بزرگ روستای خانیک است که در زمان های خیلی دور افرادی در آن سکونت داشته اند . تاریخ فیلم:جمعه مورخ 6 اردیبهشت ماه 1398

خانیک    Khanik
خانیک Khanik 8 دنبال کننده