اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری جهان معرفی شد

3,804
IBM، غول قدیمی دنیای فناوری با معرفی اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری تاریخ، بار دیگر خود را به‌عنوان بازیگر بزرگ صنعت، به جهانیان نشان داد.
pixel