محصولات کمپانی روپس-RUPES

232

محصولات کمپانی روپس-RUPES کیفیت کیفیت اول قبل از اینکه به بازار برسد، هر دستگاه روپس RUPES یک مجموعه گسترده ای از ارزیابی های فنی دارد. عملکرد موتورها در برنامه های کاربردی سنگین، تعادل، مصرف انرژی و مقاومت در برابر اثرات، تنها نمونه ای از الزامات استاندارد است که از طریق آن محصولات جدید روپس RUPES باید تحمل کنند. http://waxcar.ir/store/12_-rupes

زاکومارکت
زاکومارکت 9 دنبال کننده