رادیو میزان-شنل گوگول-قسمت دوم-با اجرای مهدی مولوی

459

قسمت دوم شنل گوگول با صدای مهدی مولوی تقدیم شما باد به نظر می آید آینده انقلاب طبقه فرودست و خروش آن در روسیه تزاری قرن نوزده پیش بینی شده است

میزان فیلم
میزان فیلم 44 دنبال کننده