فرنکتومی زبان با لیزر | کلینیک سیمادنت

1,266
خارج کردن فرنوم چسبنده زبانی توسط لیزر با حداقل درد و نداشتن خونریزی و التیام فوق العاده سریع در مقایسه با روش مرسوم جراحی با تیغ . پ ن : تانگ تای یا چسبندگی فرنوم زبانی باعث محدود کردن حرکت زبان و‌ تکلم می شود https://simadentclinic.com/ تعیین وقت و مشاوره (واتس آپ) : 09377434311
pixel