اسکن سه بعدی و گزارش دهی دقیق به بیمار و پزشک

723

جهت برقراری ارتباط با کلینیک و رزرو نوبت با شماره (2-02122780701) تماس حاصل فرمایید.