سوره عبس آیات 1تا 10 دوبار تکرار همراه با ترجمه کودکانه و یک قرار قرانی

258
ریحانه 11 دنبال‌ کننده

طاهره سادات شمسیان (مربی قران)

ریحانه 11 دنبال کننده
pixel