طراحی جدید سونی برای گوشی های آینده

7,317

با توجه به تیزر منتشر شده ی سونی در اینستاگرام، انتظار می رود که این شرکت یک گوشی جدید در هفته ی آینده با طراحی متفاوت معرفی کند.