Four Mind Ahead - Credit Creation Under Covid-19

287
در اپیزود ششم از مجموعه وبینارهامون، با دو مدیرعامل جوان، صادق عبدالهی و آرین افشار در مورد چرخه تولید اعتبار در بازارهای پولی با تمركز بر بانكها و فین تك ها ، تحت تاثیر بحران كرونا، صحبت می کنیم صادق از شرکت مشاوره مدیریت به رابین در مورد نقدینگی، اعتبار و بانكداری صحبت می کنه، و در ادامه آرین از مرکز نوآوری فینوا در مورد شركتهای فین تك، گستره خدمات اونها، اعتبارآفرینی و آینده شون بهمون توضیح می ده.
FourMind 27 دنبال کننده
pixel