تدریس بخش دوم پودمان 5 تجارت الکترونیک

363
باسمه تعالی. رضا سعیدی نیا هستم. در این ویدیو بخش دوم پودمان پنجم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه را تدریس می کنم. (ویژگی های دوربین های آی پی). برای دانلود مستقیم و رایگان به سایت آیدرس بخش فنی حرفه ای رشته رایانه و نرم افزار شبکه مراجعه کنید. http://www.idars.ir
pixel