همگرایی نخبگان سیاسی و علمی کشور

111

مباحث ارزشی مهندس محمد ابراهیم نیا از وزارت نیرو در خصوص ارزش آفرینی در جامعه و هم گرا شدن نخبگان فکری و سیاسی جامعه برای توسعه کشور

Abbas_Nouri 3 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel