کارتون آموزش زبان انگلیسی Skylanders Academy

642

کارتون آموزش زبان انگلیسی Skylanders Academy 6DVD این سریال در ادامه ماجراهای قهرمانان تیم Skylanders است، یک گروه از قهرمانان با مهارت های خاص و منحصر به فرد و خصوصیات اخلاقی متفاوت به جهان بزرگ Skylands سفر می کنند تا آن را از شر ظالمان و افراد شرور محافظت کنند و در ادامه سریال نشان می دهد که چگونه دانشجویان آکادمی در راه Skylander وظیفه و کارهای خود را انجام می دهند...