آموزش آرچ لینوکس - قسمت پنجم

561

نصب و راه اندازی nvidia - تهیه شده توسط کیا حامدی در قبیله گیک ها

۲ سال پیش
# linux
# Arch