هشدارهای تکان دهنده امام خمینی به مسئولین

667

این سخنان امام خمینی در صبح ۶ خرداد ۱۳۶۰ در حسینیه جماران و در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراد شده است: دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد/