یزد، دیار خشت و خاک و خاطره

241

یزد، دیار خشت و خاک و خاطره استان یزد با وجود جاذبه‌های تاریخی فراوان میزبان گردشگران نوروزی است.