ریاکاری معمولی حمله دبیر کل انگلیس به آزادی مطبوعات

110

همه رسانه های جهانی با هزینه سنگین استودیوها ماهواره ها فرستنده ها و بازیگرها.. ابزار تبلیغات حکومتی سیاسی اقتصادی قدرتها حکومت ها سرمایه دارها و.. هستند. ریاکاری معمول": حملات دبیر کل بریتانیا در ... در رویداد آزادی مطبوعات "سلاح اطلاعات غلط" و "پخش کننده دروغ". به همین ترتیب، وزارت امور خارجه انگلیس در جریان یک رویداد که به معنای جشن گرفتن، و نه کمتر - آزادی مطبوعات است، نشان داده شده است. جرمی هانت همچنین دیدگاه خود را در مورد اینکه مردم باید اخبار خود را دریافت کنند، بیان کرد.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده