پیام تبریک نوروز97-مدیرعامل گروه دوران-آقای عابدی نژاد

215

پیام تبریک سال نو توسط مدیر عامل شرکت داده پردازان دوران جناب آقای مهندس علیرضا عابدی نژاد