درگیری شدید میان جلیقه زردها و پلیس در لیون

146

ادامه درگیری ها میان معترضین و پلیس با پرتاب گاز اشک آور همراه شد.

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده