زمین لرزه

754
کارگردان:نوا سلطانی / نویسنده:نوا سلطانی / فیلم بردار:نوا سلطانی / تدوین گر:نوا سلطانی / بازیگران:نوا سلطانی / شهر:تهران / پایه:هشتم
pixel