بازاریابی دیجیتال چه تفاوتهایی با بازاریابی سنتی دارد؟-شایان رضاپور نیکرو

666
در دیجیتال مارکتینگ برخلاف بازاریابی ستنی بجای آنکه تبلیغات را در جاهای مختلف بدون درنظر گرفتن مخاطب اصلی مان به صورت کور انجام دهیم، می توان تبلیغات هدفمندی را صورت دهیم. علاوه بر آن در بازاریابی دیجیتال امکان سنجش بازدهی تبلیغات و میزان ارزش ایجاد شده نیز وجود دارد.
الوبیزنس 195 دنبال کننده
pixel