آموزش مقدماتی سالیدورکس solidworks- جلسه اول

389
آموزش مقدماتی سالیدورک solidworks ، شروع کار، ترسیم خط و خط محور، درس کاربرد نرم افزار،آموزش مجازی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید جباریان همدان، رشته مکانیک خودرو
pixel