ویدیو آموزشی پایه 5 قسمت 17280

1
با سلام در این جلسه تمرینات خیلی سبز بررسی و رفع اشکال شد. در این آخر هفته به مناسبت روز پدر تکلیف نوشتاری در نظر نگرفتم. جلسه آینده وارد درس جدید از مباحث زیست خواهیم شد.
1 ماه پیش
# school
# film
pixel