کلیپ مروری بر زندگی نامه شیخ مجتبی قزوینی خراسانی

361

آیت الله حاج شیخ مجتبى قزوینى خراسانى در سال 1318 هـ .ق. در قزوین متولد شد. در سال 1330 هـ .ق. به همراه پدرش راهى نجف اشرف گردید. شیخ در سال 1337 هـ .ق. از عتبات مقدّسه به ایران بازگشت و در این مرحله از عمر خود بود که به مربّى بزرگ، داناى حقایق و اسرار و عالم به معارف قرآنى حضرت سیّد موسى زرآبادى قزوینى رسید و با تعالیم او پا به دایره عوالم انسانیّت و شناخت این عوالم گذاشت و در راه کسب علم باطن، افتاد. و بسیارى از علوم محتجبه را نیز از وى بیاموخت و به ریاضات و مجاهدات شرعى پرداخت و به سیر عوالم الهى روى آور

حافظ اسرار
حافظ اسرار 4 دنبال کننده