خوانش شعری از داراب رییسی در مدح امام علی(ع) توسط دکتر عباس قنبری عدیوی

220

خوانش شعری از داراب رییسی در مدح امام علی(ع) توسط دکتر عباس قنبری عدیوی، مدیر انتشارات نیوشَه * نیوشَه در زبان پهلوی به معنای سخن نغز یا ضرب المثل است.

filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.