روزاحسان و نیكو كارى

379
ویژه برنامه روز احسان و نیكو كارى برنامه اى دیگر از رادیو دارالفنون -با اجراى :بهاره بابالو -سروه امینى-حمید خزائى مجرى:بهاره بابالو-حمید خزائى هماهنگ كننده :داود رمضانى-صدابردار :محمد آصفى-تدوین:حمید خزائى كارگردان :بهاره بابالو مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون-آموزش گویندگی ودوبلاژ زیر نظر استادنصراله مدقالچی-اعطای مدرک معنبرموردتائید وزارت فرهنگ وارشاداسلامی www.66573000.ir
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel