صخره مقدس و ممنوعه آیرز در استرالیا

1,662
آیرز، صخره ای ماسه سنگی است به رنگ سرخ که در بخش "قلمرو شمالی" استرالیا واقع شده است. این صخره برای بومیان استرالیا (آنانگو) مقدس بوده و آن را در ارتباط با "روزگار رویا" می­دانند. روزگار رویا که چوکورپا (Tjukurpa) نیز نامیده می شود مفهومی است مرتبط به اسطوره شناسی بومیان استرالیا که بنا به آن، در آن دوران مقدس ، ایزدان و نیاکان، جهان را آفریده اند.
تیک تریپ 21 دنبال کننده
pixel