باده تویی - اجرای سوئد

640

تصنیف «باده تویی» گروه «هم آوایان» به سرپرستی استاد «حسین علیزاده» و با صدای «محمد معتمدی» و «راحله برزگری»... Chakaame.com ... کنسرت شهر گوتنبرگ سوئد | سالن konserthuset | سپتامبر ۲۰۱۳.

چکامه
چکامه 560 دنبال کننده