آزمون فرض ها قسمت چهارم: آزمون فرض میانگین دو جامعه وابسته مقایسه زوجی

278
در این فیلم آموزشی آزمون فرض میانگین دو جامعه وابسته مقایسه زوجی را توضیح می دهیم. برای فیلم ها و مطالب آموزشی بیشتر به سایت http://amar.ibep.ir مراجعه کنید.
مجله لیگ قهرمانان اروپا - قسمت 11: پرواز هالند و امباپه، سقوط بارسا و یووه
%97
کارگردان: مدت زمان: 23 دقیقه
مجله لیگ قهرمانان اروپا - قسمت 11: پرواز هالند و امباپه، سقوط بارسا و یووه
pixel