واشنگتن پست: نظام ایران باقی خواهد ماند و ... .امید دانا _ رودست

1,776
واشنگتن پست: نظام ایران باقی خواهد ماند و ترامپ بدون توافق بهتر میرود. لینک یوتیوب: https://youtu.be/i8uCfUlf2RM
پوکر شر 149 دنبال کننده
pixel