پدافند هوایی با لیزر

124

جنگ الکترونیک بقدری اهمیت دارد که چه بسا در همان ابتدای تهاجم دشمن تکلیف جنگ را روشن کند به این کلیپ علمی نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 77 دنبال کننده