رکورد غواصی آزاد داینمیک| 75 متر فقط با یک نفس| فاطمه صادری

112
تیم امین آپنه آ تنها برگزار کننده ی دوره های غواصی آزاد عمیق و دوره های غواصی آزاد تا سطح مدرسی در ایران | www.aminapnea.com | 09121576901
AminApneaTeam 10 دنبال کننده
pixel